Cursos impartidos por Marcos Pérez:

Darknet

ForensicUSB

Darknet e internet profunda

Creación de USB forenses

 STICs  Virtualization
 Securización STIC  Virtualizacion de entornos soft
OSSIM Compliance
 OSSIM - Sonda - SIEM - Logger
 Compliance Officer